Produkt Ukázka Redakce Ceník Objednávka Kontakt Aktuality
 
 
 Vycházíme z přesvědčení, že software není předmětem pronájmů nebo zápůjček a tedy jeho cena je pro kupujícího definitivní a kupující za ni získává časově neomezené právo k užívání produktu ve verzi, kterou zakoupil.

 Pokud je v budoucnosti vyprodukována nová verze software, je tato vždy nabídnuta každému legálnímu uživateli pouze za rozdílovou cenu a je výhradně na vůli každého z uživatelů, zda přistoupí na aktualizaci svého produktu či nikoliv.

 Bude nám ctí, jestliže se rozhodnete rozšířit řady našich spokojených uživatelů.Produkt MOJE OBEC je nabízen v jednotném rozsahu za cenu 9.100,- CZK
Obcím pod 300 obyvatel nabízíme jednání o individuální slevě.
 
- - - ŽÁDNÉ DALŠÍ ČASOVÉ POPLATKY NEBO PAUŠÁLY - - -
 
proti konkurenčním řešením tohoto rozsahu a kvality ušetříte za každý rok zhruba 10.000,- CZK

stránky pro obce


internetové stránky obcí


portál obecního úřadu


www.moje-obec.info
 
 
 
 
přejděte na Firefox © 2010-2022 b!cman   visit 36735 přejděte na Thunderbird